Remm Sorteo Gafas3Dycamara FB Shared

Sortegem una càmera i 4 ulleres 3D, t’animes?

Vols guanyar una càmera i 4 ulleres 3D? A Remm Guitart t’ho posem molt fàcil! Cada mes sortegem una càmera i 4 ulleres 3D entre tots els nostres clients que contestin a l’enquesta de qualitat. Participa-hi! Amb la teva ajuda aconseguirem oferir-te un millor servei!

Si vols més informació per participar-hi visita el següent enllaç.

Bases Promoció Enquestes Qualitat:
1. Objectiu promoció: Animar als clients de REMM GUITART a participar en l’enquesta de qualitat servei taller, a través del qüestionari enviat a l’e-mail dels clients que han passat per taller en els últims dies i que és remès per l’empresa TNS en nom del grup Renault.

2. Operativa de la promoció: els clients que contestin l’enquesta dins del termini establert (abans de 15 dies després de rebre la invitació) queden registrats de manera única i personalitzada en el llistat d’enquestes del mes. No podran participar els clients que no contestin dins del termini ni tampoc els que en l’última pregunta del qüestionari indiquin que no autoritzen vincular el seu nom amb les respostes, ja que en fer-ho així les seves dades queden esborrades i no és possible incloure’ls en el llistat d’enquestes

3. Una vegada recopilat el llistat d’enquestes del mes, que REMM GUITART obté mensualment de manera externa en format Excel a través del portal de qualitat de l’empresa TNS, i filtrades les enquestes sense client identificat, la posició de cada client en dita llista es considera el seu nombre de participació en el sorteig, assignant el nº 0 al primer client que aparegui en el llistat i donant nombres correlatius als següents.

REMM GUITART posarà a la disposició dels clients el llistat perquè es pugui comprovar la transparència en l’assignació de participacions. Per requisits de la llei de protecció de dades, la consulta a aquest llistat haurà de realitzar-se físicament en les nostres oficines, prèvia petició.

4. Mensualment s’atorgaran 5 premis entre tots els clients participants que apareguin en el llistat. Els premis seran comunicats mensualment a través de les xarxes socials o pàgina web de Remm Guitart. (podent ser productes tecnològics o cupons descompte per a propera visita al taller)

5. Per determinar els nombres premiats es prendrà com a referència el nombre agraciat en el sorteig de l’ONCE del dia 28 del mes posterior a la visita al taller. Per exemple, per a visites del mes de Setembre de 2017, es pren com a referència el sorteig del dia 28 d’Octubre de 2017.

6. Data d’inici: entraran en el sorteig els clients amb treballs realitzats a partir de l’1 de març de 2016. El primer sorteig inclourà tots els clients amb treballs realitzats entre l’1 i el 31 de març de 2016 i que hagin contestat el qüestionari de qualitat. Es realitzarà un sorteig mensual també per als clients del mes
d’Abril, de manera anàloga als clients de març. Els premis cada mes seran:
a. Primer Premi: 1 tablet multimèdia
b. Segon a cinquè premi: producte tecnològic (ulleres realitat virtual, altaveus bluetooth o similar)

7. Per assegurar un repartiment equitatiu de possibilitats de premi, es dividirà el total de participants entre 5, obtenint una xifra X . Es determinaran com agraciats els següents 5 nombres de participació:
a. Primer premi: nº de participació que coincideixi amb l’última xifra del nº agraciat en el sorteig
b. Segon premi: nº de participació 1 sumada la xifra X
c. Tercer premi: nº de participació 2 sumada la xifra X
d. Quart premi: nº de participació 3 sumada la xifra X
i. Cinquè premi: nº de participació 4 sumada la xifra X

Exemple: si tenim un llistat de 82 enquestes en el mes de Gener, apliquem 82/5 i obtenim 16,4 pel que la xifra X seria 17. El nº del sorteig de l’Once del 28 de Febrer va ser el 69126, per la qual cosa el nº 1 serà el 6.

Els següents nombres agraciats seran:
Nº 2: 6+17 = 23
Nº 3: 23+17 = 40
Nº 4: 40+17 = 57
Nº 5: 57+17 = 74

8. Una vegada definits els clients premiats, REMM GUITART es posarà en contacte en un termini inferior a una setmana a través de l’e-mail / telf facilitat per comunicar l’obtenció del premi i acordar el seu lliurament.

9. Publicitat: REMM GUITART podrà comunicar a través de les xarxes socials (Facebook, Twitter) i la pàgina web www.remmguitart.com el lliurament dels premis, podent acompanyar la informació d’una fotografia del moment del lliurament. Serà condició necessària per al lliurament del premi que l’agraciat accepti la publicació del lliurament per aquests mitjans. En cas de negativa, REMM GUITART es reserva el dret d’anul·lar el lliurament del premi, que passaria a la següent participació.

VULL QUE EM TRUQUIM

He llegit i accepto els termes i condicions d'ús

 

CITA PRÈVIA

Selecciona Delegació

Data

Hora

Motiu de la cita

He llegit i accepto els termes i condicions d'ús