El cotxe elèctric: el vehicle del futur

La majoria de ciutats, tant del món industrialitzat com en desenvolupament, superen any rere any els límits d’emissió de contaminants permesos per les directives europees i les normatives internacionals. La “mobilitat fòssil” és la causant directa d’alguns dels impactes ambientals més importants, incloent l’emissió desbordant dels gasos d’efecte hivernacle. Existeixen tres motius fonamentals pels quals el sector del transport necessita incorporar canvis importants: incrementar la seva eficiència energètica, reduir la seva dependència del petroli i disminuir els impactes ambientals. Regularment es van incrementant les necessitats energètiques del nostre planeta, mentre les principals fonts d’energia emprades (combustibles fòssils i urani) són limitades, essent d’imperiosa necessitat reconvertir els ineficients sistemes energètics vigents en sistemes més nets i eficients.

En la nostra societat, el transport representa quasi un 40% del consum d’energia primària, per tant no resulta exagerat afirmar que el cotxe elèctric és el cotxe del futur perquè ofereix millores substancials als principals reptes i problemes del nostre temps. Encara que el desafiament sembla difícil, la revolució elèctrica ja és aquí i el relleu del cotxe de combustió interna per l’elèctric sembla que serà irreversible els pròxims deu anys. Una revolució que anirà acompanyada, sense cap mena de dubte, del desplegament de la conducció autònoma dels vehicles que a més faran un pas decidit i ferm cap a la connexió del vehicle a la xarxa d’Internet.

El cotxe elèctric és un vehicle que no s’alimenta de combustibles fòssils com la gasolina o el dièsel, sinó que funciona amb electricitat. El vehicle de zero emissions s’alimenta només de les seves bateries, que es recarreguen en endolls convencionals o en els de càrrega ràpida. A més, és capaç de reutilitzar l’energia que els altres perden: a través dels frens regeneratius, les bateries emmagatzemen l’energia cinètica que s’escapa en forma de calor en frenar i la converteixen en nova energia elèctrica.

A mig camí entre el vehicle de combustió interna i l’elèctric (de zero emissions), apareix el cotxe híbrid, un vehicle de propulsió alternativa que combina un motor elèctric alimentat per bateries i un motor de gasolina.

VULL QUE EM TRUQUIN

He llegit i accepto els termes i condicions d'ús 

CITA PRÈVIA

Selecciona Delegació

Data

Hora

Motiu de la cita

He llegit i accepto els termes i condicions d'ús