Pla D’igualtat Remm Guitart

Pla d’igualtat Remm Guitart, el camí cap a una societat més justa i equitativa

Des de fa uns anys i cada cop més, el debat entorn de la igualtat de gènere és obert. Fet que està contribuint al desenvolupament de noves polítiques i accions. No obstant, encara queda un llarg camí que recórrer. Un dels àmbits que recentment està vivint força canvis és el laboral, reflectit, per exemple, amb l’obligatorietat, per part de les empreses de més de 50 treballadors de desenvolupar i aplicar un Pla de Igualtat, tal i com es va decretar el passat 2019 (Reial Decret-llei 6/2019). Des d’aleshores les diferents organitzacions han començat a analitzar-se i fer un diagnosi de la seva situació actual. El projecte de Pla d’Igualtat de Remm Guitart signat recentment amb Grup Pitagora és el resultat d’aquesta voluntat, la d’assolir en l’empresa la igualtat d’oportunitats entre homes i dones i eliminar la bretxa salarial.

 

Els principals temes treballats en aquest projecte per la igualtat entre homes i dones es centren en:

 • Objectius concrets de igualtat
 • Estratègies per a la seva consecució
 • Sistemes d’avaluació i seguiment

Amb la voluntat de realitzar un seguit d’accions i canvis que permetin:

 • Assegurar el compliment de la legislació vigent
 • Millorar l’ambient laboral, augmentar la motivació i el compromís dels treballadors
 • Millorar la competitivitat en la concurrència a concursos públics
 • Consolidar la cultura empresarial, imatge corporativa i reputació
 • Afavorir la productivitat reportant un major benefici
 • Aprofitar i retenir talent
 • Disminuir l’absentisme i la rotació

Per això s’actuarà sobre les següents àrees:

 • Selecció de personal
 • Promoció del Personal
 • Responsabilitat Social Corporativa
 • Conciliació vida personal i laboral
 • Política salarial
 • Prevenció assetjament sexual

Tot i que el camí encara és llarg per assolir la plena igualtat entre homes i dones i per a que desaparegui la discriminació per gènere, la implementació de les Polítiques d’Igualtat en les empreses, suposa un canvi substancial. Una transformació important en la vida quotidiana que contribueix i contribuirà en accelerar el procés per aconseguir entre tots i totes una societat més justa i equitativa. L’acord per la implementació del projecte del Pla d’Igualtat de Remm Guitart preveu el seu inici durant el segon semestre de 2020, amb l’objectiu de tenir-lo finalitzat al gener de 2021, abans del termini establert per empreses de les nostres dimensions.
 
Així doncs, el calendari d’actuació queda estructurat en 5 fases principals:

 1. Constitució del Comitè de Igualtat en l’empresa i recollida de informació
 2. Realització de la diagnosis
 3. Elaboració del Pla de igualtat
 4. Implantació d’accions de millora
 5. Seguiment i auditoria continuada

Des de REMM GUITART obrim pas a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, per eliminar la discriminació per raó de sexe en relació a l’accés al treball, al salari, a la promoció professional i a la resta de condicions vinculades al treball.

VULL QUE EM TRUQUIN

He llegit i accepto els termes i condicions d'ús 

CITA PRÈVIA

Selecciona Delegació

Data

Hora

Motiu de la cita

He llegit i accepto els termes i condicions d'ús