Remmguitart

Remm Guitart renova i referma el seu compromís amb la Qualitat i el Medi Ambient

A Remm Guitart mantenim dintre dels nostres principis i prioritats el respecte pel Medi Ambient i la Qualitat del servei prestat als nostres clients.

Portem més de 15 anys amb la doble certificació ISO 9001 (Qualitat) i ISO 14001 (Medi Ambient). Ara, hem donat un nou pas, renovant la nostra certificació conforme a les noves versions de les normes ISO, més estrictes, que introdueixen diverses novetats per millorar el procés de gestió ambiental i de qualitat.

Després d’un procés d’adaptació i auditoria, l’entitat Aenor ens ha concedit els nous certificats durant aquest mes d’Abrill.

Recordem que la base del nostre Sistema de Gestió de Qualitat i Medi Ambient es fonamenta en aquests compromisos:

* Protecció del medi ambient, prevenint i reduint de manera contínua l’impacte ambiental de les nostres activitats, productes i serveis, mitjançant les següents accions:

o Control del consum energètic i emissions a l’atmosfera
o Reducció en origen i valorització màxima dels residus generats
o Prevenció de la contaminació dels sòls i les aigües subterrànies
o Control del consum d’aigua i dels abocaments al medi aquàtic
o Prevenció de contaminacions accidentals i reducció de les molèsties acústiques

* Mantenir un Sistema de Gestió de Qualitat i Medi Ambient certificat segons les normes ISO 9001 – ISO 14001 amb l’objecte de garantir la millora continua de l’eficiència ambiental, satisfacció dels clients i qualitat, complint les reglamentacions i compromisos voluntaris, en matèries de Qualitat, Prevenció de Riscos Laborals i Medi Ambient

* Informar i col·laborar amb les Autoritats Públiques en situacions de crisi i emergència, i manifestar la nostra disposició permanent a cooperar.

* Sensibilitzar als nostres col·laboradors sobre els reptes mediambientals, objectius de qualitat i satisfacció dels clients i comunicar els resultats assolits.

Certificat Sistema de Gestió de Qualitat

Certificat Sistema de Gestió Ambiental

VULL QUE EM TRUQUIN

He llegit i accepto els termes i condicions d'ús 

CITA PRÈVIA

Selecciona Delegació

Data

Hora

Motiu de la cita

He llegit i accepto els termes i condicions d'ús