REMM Reapertura FB CAT

REMM GUITART S’ADHEREIX AL PROTOCOL DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ LABORAL ACORDAT ENTRE ANFAC, SERNAUTO, FACONAUTO, UGT I CCOO

La situació generada per la COVID-19 ha alterat l’activitat diària a pràcticament tot el món, generant canvis en l’organització del dia a dia de tots els sectors econòmics. En el nostre cas, dictaminada la sentència de contenció, tancàvem tots els centres al públic i fèiem la pertinent adaptació dels serveis a l’estat d’alarma. Han passat força dies d’aquella data i cada cop estem més a prop de tornar a obrir portes al públic i restablir tots els nostres serveis.
 
És per això que des de REMM GUITART, per responsabilitat i compromís amb els nostres treballadors i clients, ens adherim al Protocol de Protecció i Prevenció Laboral que han acordat les tres principals associacions professionals representatives de l’activitat industrial i comercial del sector (ANFAC, SERNAUTO i FACONAUTO) i les dos principals centrals sindicals d’àmbit nacional (UGT i CCOO), amb el suport del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. Un protocol que té per objectiu recuperar l’activitat amb plenes garanties sanitàries tant per als treballadors propis com aliens. Aquest protocol, però, sols és un punt de partida, doncs s’haurà d’adaptar a les instruccions sanitàries que, en funció de l’evolució de la pandèmia, es dictaminin.
 
El protocol contempla mesures comunes que son d’aplicació tant a l’activitat industrial com comercial del sector. Entre aquestes s’ha de destacar:

 • Control preventiu abans de l’entrada a l’empresa
 • Control en l’entrada i sortida dels empleats
 • Mesures de higiene personal
 • Mètodes d’accés a proveïdors externs
 • Neteja i desinfecció de l’empresa
 • Gestió d’espais comuns
 • Organització de l’empresa
 • Moviments interns
 • Gestió de la persona sintomàtica

D’altra banda, també detalla altres mesures específiques per als distribuïdors i les seves tasques de venda i postvenda d’automòbils:

 • S’informarà a tots els clients, en un lloc visible, de les instruccions de seguretat que s’han de respectar, així com la necessitat de guardar la distància mínima de seguretat. Es posarà a disposició dels clients gels desinfectants, abans de la seva entrada al centre. En cas de no poder-se garantir la distància de seguretat, també es proporcionarà una mascareta.
 • L’entrega dels vehicles (venda, postvenda, cortesia i proves) es realitzarà mantenint la distància mínima de seguretat, amb els sistemes de protecció adequats i amb una declaració responsable, per part de l’empresa, de que el vehicle s’ha desinfectat.
 • En referència a les proves de vehicles, el contacte amb el client es minimitzarà al màxim. Solament es permetrà una demostració de vehicle per client, si aquest ho sol·licita expressament i seguint, en tot moment, el protocol de seguretat, fet que inclou màxim dues persones (un a la part davantera i l’altre al darrere). Ambdós, client i venedor, signaran una declaració responsable indicant que no els hi consta tenir coronavirus ni els seus símptomes.
 • Els equips i utensilis imprescindibles utilitzats per més de dos treballadors seran netejats i desinfectats pel treballador quan acabi d’usar-los.

Podeu consultar el Protocolo de Protección y Prevención Laboral de los trabajadores y trabajadoras para recuperar la actividad industrial y distribución en el sector de la automoción, aquí.

VULL QUE EM TRUQUIN

He llegit i accepto els termes i condicions d'ús 

CITA PRÈVIA

Selecciona Delegació

Data

Hora

Motiu de la cita

He llegit i accepto els termes i condicions d'ús