Aticle Remm Guitart

Vehicles Renault per contribuir a la reducció de la contaminació atmosfèrica

La contaminació atmosfèrica està causada principalment per les emissions incontrolades de fums que genera l’activitat industrial i per l’ús de certs mitjans de transport i de determinades calefaccions. Els motors de cotxes i avions desprenen plom, monòxid de carboni (CO), òxids de nitrogen i altres gasos que, combinats amb la llum del Sol, produeixen ozó (O3) que és verinós al nivell de terra.

La contaminació afegeix determinats gasos a l’atmosfera i en descompon d’altres. Això fa canviar l’equilibri tan fràgil de l’aire. Gasos, com ara el monòxid de carboni, perjudiquen la salut humana si se’n respiren grans quantitats. D’altres gasos no són tan perjudicials per als éssers vius, però en canvi alteren l’equilibri del medi. La contaminació atmosfèrica pot comportar canvis climàtics i la pèrdua de la protecció que els gasos de l’atmosfera proporcionen al planeta. Si alterem la proporció dels gasos de l’atmosfera, posarem en perill la vida a la Terra.

Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i la Generalitat de Catalunya han treballat conjuntament amb la Direcció General de Tràfic (DGT) per establir un sistema d’etiquetatge ambiental. La missió d’aquest sistema és discriminar positivament els vehicles més respectuosos amb el medi ambient, i esdevenir així un instrument eficaç a l’hora de gestionar, per exemple, els episodis de contaminació alta, o establir zones d’emissions baixes als centres urbans.

Per aquest motiu, en el moment d’adquirir un vehicle és molt important valorar la seva eficiència mediambiental. Als concessionaris Remm Guitart podem comprovar com els vehicles Renault tenen una eficiència de primer nivell. A part del salt endavant que ha fet la marca pels vehicles elèctrics com és el cas dels models Zoe, Twizy i Kangoo Z.E., Renault té una cura obsessiva per la reducció d’emissió de gasos en els seus vehicles amb motors de combustió.

Amb el llançament de la denominació Renault Eco², Renault anuncia públicament el seu compromís amb el respecte al medi ambient i és el primer constructor amb una oferta de vehicles ecològics i econòmics. Ecològics pels seus resultats mesurables en totes les etapes del cicle de vida. Econòmics en termes de consum de carburant i d’ofertes tecnològiques assequibles per als clients.

VULL QUE EM TRUQUIN

He llegit i accepto els termes i condicions d'ús 

CITA PRÈVIA

Selecciona Delegació

Data

Hora

Motiu de la cita

He llegit i accepto els termes i condicions d'ús